การเลี้ยงแมวหลากหลายสายพันธุ์ที่คนไทยนิยมเลี้ยง

นอกจากน้องหมา แมวเป็นอีกนึงสัตว์เลี้ยงที่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของคนไทยมาช้านาน การเลี้ยงแมว ก็ไม่ต่างจากการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ควรได้รับการเอาใจใส่ เข้าใจและใส่ใจเขา อายุขับแมวจะมีช่วงอายุตั้งแต่ 2 ถึง 16 ปี หรืออาจมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่การเลี้ยงดู การเอาใจใส่เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่มการเลี้ยงลูกแมวยิ่งต้องควรใจใส่ ตั้งแต่ตารางประจำวันในการให้อาหารที่เหมาะสม การขับถ่ายการเล่นและการนอนหลับที่แมวมักต้องการเวลาการพักผ่อนประมาณ 12 ถึง 16 ชั่วโมง โดยต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกแมวต้องคำนึงถึง โภชนาการและการหย่านม สุขอนามัย อุณหภูมิและความชื้น การป้องกันโรค การบำรุงและทำให้เข้ากับสังคม เพื่อให้ลูกแมวโตมามีสุขภาพดี แข็งแรง มีชีวิตชีวา  สุดรักฟาร์ม  จึงขอจัดประเภทการเลี้ยงแมวในเมืองไทยสามารถจะจัดกลุ่มสายพันธุ์ที่คนไทยนิยมเลี้ยง ได้เป็น แมวสายพันธ์ไทย กับแมวสายพันธุ์ต่างประเทศได้ดังนี้

กลุ่มการเลี้ยงแมวสายพันธุ์ไทย

ในกลุ่มของ การเลี้ยงแมว ที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะขนไม่ค่อยยาวแต่มีความสงาง่าม และมักเป็นแมวที่มีลักษณะเฉพาะดังสามารถจำแจกได้ดังนี้

1.แมววิเชียรมาศ [1]
แมววิเชียยรมาศถือเป็นแมวมงคลและมีลักษณะที่ดีและสร้างชื่อเสียงเป็นแมวมงคลของไทยมาช้านาน โดยที่ชาวต่างชาติรู้จักแมวพันธุ์นี้อย่างดี ในนาม Siamese Cat หรือเรียกว่า แมวสยาม ซึ่งในสมัยโบราณ ชั้นเจ้าขุนมูลนาย ในสมัยโบราณถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องมีประจำบ้าน เพราะมีความเชื่อว่าเป็นแมวแห่งมงคล โชคลาภ บารมี

การเลี้ยงแมววิเชียรมาศ

วิเชียรมาศเป็นแมวที่มีความคล่องแคล่ว ฉลาด ปราดเปรียว มีลักษณะที่สง่า มีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ก็มีความสุภาพเรียบร้อย อาจจะดูว่าแมววิเชียรมาศจะรักรักสันโดษ แต่ที่แท้จริงแล้วแมววิเชียรมาศจะไม่ชอบอยู่ตัวเดียว ดังนั้นจึงมีลักษณะนิสัยที่ขี้อ้อน ประจบประแจง โดยการเลี้ยงดูแมววิเชียรมาศ ในช่วงเวลากลางวันเราควรปล่อยให้ออกไปวิ่งเล่น เพราะแมววิเชียรมาศมีความรักอิสระ แต่การเลี้ยงแมววิเชียรมาศก็ควรดูแลในเรื่องของการขับถ่ายสักหน่อย เพราะมันจะชอบไปขับถ่ายในที่ที่เป็นจุด หรือมุมอับของบ้าน ซึ่งทางที่ดีเราควรหัดให้เจ้าเหมียวฝึกอึ ฉี่ ในกระบะทรายแมวที่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านให้เป็นนิสัย

2.แมวโคราช (Korat)[1]

แมวโคราชถือเป็นอีกหนึ่งแมวที่เป็นแมวที่ชั้นเจ้านายเลี้ยง โดยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พระราชทานชื่อให้กับแมวชนิดนี้ โดยพบว่าแหล่งกำเนิดของแมวชนิดนี้จะอยู่ที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยที่แมวโคราชโด่งดังทำให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก อันเนื่องมาจากไปคว้ารางวัลชนเลิศในงานประกวดแมวประจำปีที่สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1966 ทำให้ทั่วโลกรู้จักรและเป็นที่สนใจอย่างมาก

การเลี้ยงแมวโคราช

แมวโคราชจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษ์คือ จะมีขนสีเทาขุ่น มีขนที่มันเงาเรียบ โดยที่ส่วนปลายขนจะมีสีขาวสลับแทรกอยู่  แมวโคราชเป็นแมวชอบสังคม นอกจากนี้ยังเป็นแมวที่ต้องการความสนใจจากสิ่งรอบข้าง โดยจะแสดงออกโดยการปีนขึ้นไปอยู่บนตักหรืออยู่ในอ้อมแขนของเจ้าเพื่อแสดงความรัก และแมวโคราชยังสามารถจดจำสิ่งที่จะทำให้ตัวเองได้รับรางวัลได้อีกด้วย โดยปกติแล้ววิธีการดูแลก็จะเหมือนแมวไทยทั่วไป ควรต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด และควรใส่ใจในเรื่องการถ่ายพยาธิให้มากเป็นพิเศษ

3.แมวขาวมณี[1]แมวขาวมณีมีหลักฐานปรากฏว่าพบมากในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีข้อสันนิษฐานกันว่า ขาวมณีน่าจะเป็นแมวที่ติดมากับเรือสำเภาของพ่อค้าจีน ที่เลี้ยงบนเรือระหว่างเดินทางมาค้าขายยังเมืองไทย และเมื่อมาถึเมืองไทยก็ได้รับการนิยมจากคนไทย เนื่องจากแมวมีลักษณะสีขาวซึ่งเป้นสีที่คนไทยให้ค่านิยมว่าเป็นมงคล และดูสะอาดแมวขาวมณีจึงกลายเป็นแมวบ้านนับจากนั้นเป็นต้นมา ที่สำคัญแมวพันธุ์ขาวมณียังเป็นแมวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ

การเลี้ยงแมวขาวมณี
แมวมณีจะมีลักษณะเอกลัการ์ที่ชัดเจนคือ ขนสีขาวปลอดทั่วทั้งตัวแล้ว นัยน์ตาทั้ง 2 ข้างของแมวขาวมณียังแตกต่างไปจากแมวไทยพันธุ์อื่น คือ มีทั้งนัยน์ตาสีฟ้า สีเหลืองอำพัน หรือมีทั้ง 2 สี ดังรูปภาพ โดยส่วนใหญ่แมวขาวมณีนี้เป็นแมวเชื่อง ประจบประแจง ชอบเข้ามาออดอ้อน ไม่ว่าเจ้าของจะทำอะไรอยู่ก็ตาม แถมเชื่อฟังคำสั่งเจ้าของ จึงเหมาะกับการเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา โดยส่วนมากมักจะนิยมเลี้ยงขาวมณีไว้เป็นคู่

4.แมวโกนจา [2]

แมว “โกนจา” หรือบางแห่งก็เขียนว่า “โกญจา” จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตตำราดูลักษณะแมว เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหนึ่งในตำราพรหมชาติซึ่งคัดลอกต่อ ๆ กันมา ฉบับหนึ่งอยู่ในการครอบครองของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ผู้โปรดปรานการเลี้ยงแมว ตำราดังกล่าวเป็นสมุดข่อย เนื้อหาแต่งเป็นโคลงและกาพย์ แบ่งแมวไทยออกเป็น 23 สายพันธุ์ เป็นแมวมงคล 17 สายพันธุ์ และแมวให้โทษ 6 สายพันธุ์ ซึ่งแมวโกจาจัดอยู่ที่ 17 สายพันธุ์ของแมวมงคลไทย

การเลี้ยงแมวโกนจา

แมวชนิดนี้เป็นแมวสีดำสนิทตลอดทั้งตัว ขนสั้น ไม่มีสีอื่นใดปะปนเลยแม้แต่น้อย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีลักษณะเป็นขนเส้นเล็กละเอียดนุ่มและเรียบตรงทั้งลำตัว ส่วนหัวกลมแต่ไม่โต มีปากเรียวแหลม หูตั้ง นัยตาเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือทองอ่อน การดูแลก็คล้ายกับแมวไทยชนิดอื่นๆ

กลุ่มการเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ

ในกลุ่มของ การเลี้ยงแมว ที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะขนค่อนข้างยาวอันเนื่องมาจากมักจะเป็นแมวที่มาจากประเทศที่มีอากาศหนาว ดังจะกล่าวแยกประเภทได้ดังนี้

1.บริติช ช็อตแฮร์ (British Shorthair)
แมวบนิติช ช๊อตแฮร์เป็นแมวที่มีถิ่นกำเนิดจากประทเศอังกฤษ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นแมวที่ชาวโรมันนำเอามาเลี้ยงเมื่อ 2,000 ปีก่อน และเป็นแมวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศต้นกำเนิด และประเทศอื่นแถบยุโรปจนถึงยุคปัจจุบัน เนื่องจากมันเป็นแมวที่มีความเฉลียวฉลาด จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฝึกสัตว์ เพราะสามารถฝึกให้เชื่อฝังได้ง่าย

การเลี้ยงแมวบริติช ช็อตแฮร์

บริติช ชอร์ตแฮร์ เป็นแมวที่มีขนาดไม่ใหญ่ แต่มีความแข็งแรง หน้าอกเต็มและกว้าง ขาสั้น อุ้งเท้ากลม หางหนา ดูแลง่าย แต่อาจจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตช้าถ้าการให้อาหารหรือการเลี้ยงดูที่ไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่ ควรเลี้ยงในบ้าน ส่วนในเรื่องนิสัยค่อนข้างนิ่งสงบกว่าพันธุ์อื่นๆ เป็นมิตรกับผู้คนรวมถึงสัตว์ชนิดอื่น ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย เมื่อใครเลี้ยงแมวพันธุ์นี้จะพบได้ว่าไม่ค่อยพบเห็นเจ้าแมวสายพันธุ์นี้ส่งเสียงรบกวน แสดงอาการก้าวร้าว หรือทำลายสิ่งของให้เห็น นับว่าไม่เสียชื่อที่เป็นแมวจากเมืองผู้ดีอังกฤษ

2.แมวเอ็กโซติก (Exotic)
จุดกำเนิดของแมวพันธุ์ เริ่มต้นในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักเพาะพันธุ์แมวชาวอเมริกัน ได้นำแมวมาผสมข้ามสายพันธุ์ แมวเอ็กโซติกเป็นแมวที่สืบเชื้อสายมาจากแมว 2 สายพันธุ์  ระหว่างแมวเปอร์เซีย กับ แมวอเมริกัน ช็อตแฮร์ เลยกลายมาเป็นเจ้าแมวเอ็กโซติก โดยแมวพันธุ์นี้จะมีหลากหลายสีแตกต่างกันไป เช่น Exotic Cream Tabby, Exotic Blue Tabby, Exotic Red Tabby

การเลี้ยงแมวเอ็กโซติก
แมวเอ็กโซติกจะมีลักษณะที่คล้าย แมวเปอร์เซีย ที่มีหัวที่กลม กะโหลกใหญ่ ใบหูเล็ก ดั้งหักเล็กน้อย แต่เส้นขนที่นุ่ม  นับได้ว่าเป็นจุดเด่นของสายพันธุ์นี้ เรื่องนิสัย ของแมวเอ็กโซติกเป็นแมวที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ และไม่ค่อยหงุดหงิด นอกจากนี้ยังพบว่าบางตัวจะชอบนั่งอยู่บนไหล่ของคุณ เป็นแมวที่ไม่ค่อยชอบส่งเสียงร้อง ส่วนการดูแลก็แทบจะไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้น่ากังวลมาก ถือเป็นพันธุ์แมวที่น่าเลี้ยงไว้ในบ้าน แถมการดูแลรักษาน้อยกว่าแมวเปอร์เซีย

3.แมวเมนคูน (Main Coon)
เมนคูนเป็นแมวที่มีโครงสร้างค่อนข้างใหญ่กว่าแมวปกติ จนถูกเรียกว่า Gentle Giant โดยต้นกำเนิดของแมวชนิดนี้มาจากรัฐเมน (Maine) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมัน ส่วนคำว่า คูน (Coon) มาจากคำบอกเล่าของชาวพื้นเมืองที่กล่าวว่า แมวบ้านไปผสมพันธ์กับตัวแรคคูนจนมีการจับ 2 คำนี้มารวมกันกลายเป็นแมวเมนคูน

 

การเลี้ยงแมวเมนคูน
ลักษณะของแมวเมนคูนเป้นแมวที่มีรูปร่างไม่แพ้น้องหมาโดยเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวตั้แต่หัวจนถึงหางถึงประมาณ 1 เมตร และมีรูปร่างที่สง่างาม ขนยาว น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 12-15 กิโลกรัม มีนิสัยขี้อ้อน ขี้เล่น ร่าเริง เนื่องจากร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่ การให้อาหารแบบแมวทั่วไปอาจไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต คุณควรเสริมด้วยเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ หรือพืชที่มีโปรตีนสูง อย่างเช่น ส่าหร่ายสไปรูริน่าที่มีโปรตีนสูงถึง 60 % เพียงทานประมาณ 3 กรัมต่อวันก็ช่วยทำให้แมวได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อวัน

 

4.แมวเบงกอล (Bengal) [1]

แมวเบงกอลเป็นแมวที่มีต้นกำเนิดมาจากแมวป่าโดย Jean Mills หญิงสาวชาวอเมริกันที่คลั่งไคล้ในลายของแมวป่า โดยสันนิษฐานว่าแมวเบงกอลนั้นเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง แมวดาวกับแมวบ้านสายพันธุ์อียิปต์เชียนมัวร์ ซึ่งเป็นแมวอียิปต์โบราณ ที่มีลักษณะคล้ายกับแมวป่า จึงทำให้แมวเบงกลอมีลวดลายที่เสือ

การเลี้ยงแมวเบงกอล
ลักษณะของแมวเบงกอลมีรูปร่างที่เพรียวยาว ช่วงสะโพกมีความสูงกว่าหัวไหล่ ปลายหางชี้ลง ใบหูกลมสั้น ตารูปไข่ มีช่วงปากกับจมูกกลมกว่าแมวบ้าน และมีจุดเด่นอยู่ที่ลายขนคล้ายแมวป่า หรือที่เรียกกันว่า ลายหินอ่อน ลักษณะนิสัยของแมวเบงกลอ มีนิสัยที่น่ารัก ไม่ดุร้าย นอกจากนี้แมวเบงกอลยังเป็นแมวที่ซุกซน ชอบวิ่งไล่สิ่งของต่างๆ รวมทั้งชอบปีนป่ายขึ้นที่สูงอยู่เป็นประจำ การเลี้ยงดูก็เหมือนกับการดูแลแมวทั่วไป ควรใส่ใจในเรื่องอาหารเป็นพิเศษ โดยต้องเพิ่มเมนูเนื้อวัวสดจากอาหารที่กินเป็นประจำ ซึ่งเนื้อสดที่ให้ก็ต้องผ่านการเก็บรักษาด้วยการแช่แข็ง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย แต่ถ้าอยากให้มันมีสุขภาพดี และมีขนสวยงาม ห้ามให้เนื้อไก่หรือเนื้อหมูโดยเด็ดขาด

5.แมวเปอร์เซีย (Persian)
แมวเปอร์เซียเป็นแมวที่มีแหล่งต้นกำเนิดมาจากประเทศแทบตะวันออกกลาง หรือ แถบเปอร์เซีย เช่น ประเทศตุรกีและอิหร่าน แมวเปอร์เซียถูกนำไปเลี้ยงในประเทศต่าง ๆ ทั้งใน ยุโรปและอเมริกาเป็นเวลาเกือบร้อยปี นอกไปจากนี้แมวเปอร์เซียจัดว่าเป็นแมวพันธุ์ต่างประเทศพันธุ์แรกที่ถูกนำมาเผยแพร่เพะเลี้ยงในประทเศไทย

การเลี้ยงแมวเปอร์เซีย

แมวเปอร์เซียนั้นมีหัวและหน้ากลม หน้าผากโหนก แก้มเต็ม ดวงตากลมโต มีจมูกที่หัก ซึ่งสังเกตได้เมื่อมองจากด้านข้าง จะเห็นจุดหักระหว่างจมูกกับหน้าผากได้อย่างชัดเจน นอกไปจากนี้การเลี้ยงแมวเปอร์เซียจะมีอุปนิสัยอ่อนโยน สุขุมเข้ากับคนง่าย มี ความร่าเริงซุกซน ชอบประจบประแจงและมีไหวพริบ การดูแลขนของแมวเปอร์เซียนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องความสะอาด ผู้เลี้ยงจะต้องหมั่นทำความสะอาด แปรงขนบ่อยๆ เพื่อให้ขนสวย ไม่เป็นสังกะตัง แถมยังจะช่วยไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมทั้งพยาธิต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบ และเป็นที่อยู่ของเห็บหมัดอีกด้วย

6.อเมริกันช็อตแฮร์ (American Short Hair)
แมวพันธุ์อเมริกันช๊อตแฮร์เป็นแมวสัญชาติอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากประเทศแถบยุโรป โดยที่การนำเข้ามาเลี้ยงในทวีปอเมริกา เมื่อครั้งที่ชาวยุโรปได้มีการเดินทางไปแสวงหาถิ่นฐานอยู่ใหม่ โดยพวกเขาได้นำแมวอเมริกันช็อตแฮร์ติดเรือไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้หนูทำลายข้าวของ และได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ในเวลาต่อมา จนกระทั่งกลายเป็นแมวพื้นเมืองขนสั้นของอเมริกาไปในที่สุด

การเลี้ยงแมวอเมริกันช็อตแฮร์
การเลี้ยงแมวอเมริกันชอร์ตแฮร์เป็นแมวที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ มีกล้ามเนื้อแข็งแรง มองเห็นชัดเจน อกใหญ่ ขาใหญ่ ใบหูมีขอบเป็นทรงกลมมน ส่วนหัวมีลักษณะเป็นรูปไข่ ดวงตากลมโตเป็นสีเขียวมรกต อุปนิสัยของอเมริกันช็อตแฮร์เป็นแมวที่มีความช่างสงสัย ร่าเริง ชอบเล่น มีเสน่ห์ แต่จะฝึกค่อนข้างยาก คุณควรจะคลุกคลีและอยู่กับแมวให้มากๆ การดูแลแมวพันธุ์นี้ก็จะค่อนข้างยุ่งยาก เพราะว่าจะค่อนข้างที่จะเป็นหวัดง่าย และเป็นเชื้อราง่าย โดยก่อนจะตัดสินใจเลี้ยงน้องแมวพันธุ์นี้ ควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีก่อน เพราะถ้าหากเจ้าของดูแลไม่ดีก็จะเลี้ยงลำบาก สำหรับใครที่เลี้ยงอยู่แล้ว ควรพาแมวไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนเป็นประจำ หรืออาหารเสริมที่มีคุณค่าในการบำรุงขน เพิ่มระบบภูมิค้นกันโรคอย่าง ส่าหร่ายสไปรูลิน่าที่สัตว์แพทย์และนักวิชาการด้านหมาแมวให้คำแนะนำในการเสริมส่าหร่ายสไปรูลิน่าในมื้ออาหารของน้องแมว

7.สก็อตติช โฟลด์ (Scottish Fold) [1]

แมวสก๊อตติช โฟลด์ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสก๊อตแลนด์ โดยถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1961 ในสกอตแลนด์ โดยจากประวัติพบว่าต้นกำเนิดเกิดจากแมวที่ชื่อว่า Susie มีลักษณะเป็นแมวสีขาวที่มีหูพับไปมาทั้งด้านหน้า และด้านหลังได้ ใบหน้ามีลักษณะคล้ายนกฮูก ผู้ที่สังเกตเห็นคนแรกคือ William Ross มีอาชีพเป็นคนเลี้ยงแกะ William และ Marry ภรรยาของเขาเป็นคนที่รักแมวมาก ทั้งคู่สนใจในตัวของเจ้า Susie เป็นอย่างมาก เมื่อเจ้า Susie ได้ออกลูกเป็นลูกแมวหูพับ 2 ตัว ครอบครัวของเขาจึงขอลูกแมวตัวเมียตัวหนึ่งมาเลี้ยง และได้ตั้งชื่อว่า Snooks นี่จึงเป็นต้นกำเนิดของสายพันธุ์ Scottish Fold

การเลี้ยงแมวสก็อตติช โฟลด์
แมวสก็อตติช โฟลด์ เป็นแมวที่ชอบความสงบไม่ค่อยส่งเสียง ไม่ค่อยกระโดด หรือซนนัก เขาชอบที่จะเล่นเฉพาะเวลาที่มีเจ้าของมาร่วมเล่นด้วยเท่านั้น แมวสายพันธุ์นี้จะมี 2 ลักษณะ คือ ขนสั้นกับขนยาว ซึ่งทั้ง 2 แบบจะมีลักษณะตัวกลม หัวกลม ช่วงคอสั้น ดวงตากลมใหญ่ และมีหูตั้งตรงขนาดกลาง ไปจนถึงหูพับขนาดเล็ก ปลายหูส่วนใหญ่จะกลม หูของลูกแมวจะเริ่มพับในช่วง 2-3 อาทิตย์แรก ซึ่งบางตัวมีปากโค้งได้รูปรับกับคางพอดี จึงเป็นที่มาของสมญานามว่า Smiling Cat หรือ แมวยิ้ม โดยลักษณะนิสัย ไม่ชอบนอนบนตัก แต่ชอบที่จะอยู่ใกล้ๆ กับเจ้าของแทน เหตุอาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งเจ้าเหมียวพันธุ์นี้มีอุปนิสัยน่ารัก และค่อนข้างสุภาพเรียบร้อย และมีขี้อ้อน

 

เอกสารอ้างอิง

[1]https://www.petcitiz.info/10-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99/

[2]http://breeding.dld.go.th/biodiversity/chm/pvp_chm/provinepet/cat%20aonja.html

 

เอกสารอ้างอิงรูปภาพ

https://www.thesprucepets.com/facts-about-siamese-cats-4173491

https://www.petfinder.com/cat-breeds/korat/

https://en.wikipedia.org/wiki/Khao_Manee#/media/File:Khaomanee_cat.jpg

https://pet.kapook.com/view147.html

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Shorthair

https://www.thehappycatsite.com/exotic-shorthair-food/

https://www.thehappycatsite.com/maine-coon-cats/

https://www.boredpanda.com/bengal-cat-spots-fur-thor/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_cat

https://www.petfinder.com/cat-breeds/american-shorthair/

https://www.petfinder.com/cat-breeds/scottish-fold/

2 thoughts on “การเลี้ยงแมวหลากหลายสายพันธุ์ที่คนไทยนิยมเลี้ยง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *