Spirulina อุดมไปด้วยพลังสารอาหารจากธรรมชาติ ได้ถูกบัญญัติว่าเป็น ‘อาหารที่ดีที่สุดในอนาคต’ โดย UNFAO ตั้งแต่ปี 1974 แล้วเมื่อไม่นานนี้ก็ถูกนำไปเป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศในองค์กร NASA
Spirulina เป็นโปรตีนจาก ‘พืช’ ที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ 8 ชนิด เรียกได้ว่าเป็น Complete Protein เลยทีเดียว สิ่งที่น่าสนใจคือ Spirulina มีโปรตีนสูง 50-70% ต่อกรัมซึ่ง สู ง ที่ สุ ด ในบรรดาอาหารใดๆในโลก

รีวิวผลตอบรับจากลูกค้า